Stormøde Hjortelaug Kolding VEST 2017

Ødishallen 24. oktober 2017

                                            Ordstyrer Gunnar Bennedsen

Mødet blev afholdt i god ro og orden, med et meget fint fremmøde.

Siden sidst v/ Jan Nielsen Styregruppen:

Jan gennemgik diverse vedr. Hjortelaug Kolding VEST.

Hjortelauget er basseret på frivillighed fra både jægere og/eller lodsejere.

Vi er pt. 50 betalende medlemmer. (mod 36 i 2016)Hjemmesiden www.hjortelaug-kolding-vest.dk nåede i uge 42 6.600 besøg. Hvilket må siges at tyde på stor interesse fra jægerne/medlemmerne.

Det årlige kontingent er fortsat 50,- kr. pr år.

En af de grundlæggende aftaler er at medlemmerne overholder de etiske regler for dåvildtjagt.

Reglerne kan findes på naturstyrelsens hjemmeside:

                     http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/MIM210x210_dvildt_Ls.pdf

 Medlemmerne forpligtiger sig til at indberette afskudt dåvildt, kan indberettes direkte til hjemmesiden, eller til Anette bramdrupgaard@vetnet.dk . Det er vigtigt med nøjagtig stedangivelse og vægt på især kalvene.

Styregruppen beder ligeledes medlemmerne og at indberette påkørt/aflivet/dødfundet dåvildt.

I 2016 blev de indberettet 38 stk. dåvildt.

Som noget nyt i år var der arrangeret riffelskydning i Vingsted. Dagen forløb fint med godt fremmøde.

Hjortelauget afholdt fælles vildtparade d. 20. november 2016. Rigtig dårligt vejr, intet vildt nedlagt, men et hyggeligt arrangement, og suppen var god J

Vi kan kun anbefale at man møder op i år d. 5. november. En god lejlighed til at snakke med andre jægere mm. Vi planlægger i år, at demonstrere forlægning af et stykke dåvildt.

D. 10.-11. marts var tælledage, hvor vi var ude aften og morgen og tælle dåvildt og kronvildt i vores område. Resultatet af tællingen kan ses på hjemmesiden under tælling 2017.

D. 30. marts afholdt Hjortegruppe Sønderjylland Stormøde i SI centret. Det var som sædvanligt et godt og interessant arrangement. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at deltage.

D. 15. juni var vi til indledende møde med Hjortelaug Kolding Øst, bl.a. med henblik på en evt. sammenlægning af VEST og ØST.

Øst har meldt ud at de foretrækker at arbejde videre som selvstændigt laug.

Formålet med en sammenlægning skulle være, at et større område har større gennemslagskraft over for Hjortegruppe Sønderjylland.

6. september var vi atter til stiftende møde med ØST. Indtil videre har ØST ikke etableret et reelt hjortelaug.

20. september holdt Styregruppen for Hjortelaug Kolding VEST møde og aftalte bl.a. datoer for dette stormøde og for Fælles Vildtparade. (5. november)

4. oktober var vi til møde med Hjortegruppe Sønderjylland sammen med andre hjortelaug fra området. Det var interessant at møde alle medlemmer fra Hjortegruppen, og vi kan håbe på en bedre dialog fremover.

Hjortelaug Kolding VEST er kommer på Facebook J

Hjemmesiden: Der er kommet et nyt kort på siden, hvor der kan zoomes ind, så den præcise placering af afskudt dåvildt og kronvildt kan plottes ind. Det er vigtigt med en nøjagtig angivelse af stedet, eller er det svært for Jan at placere stederne.

GERNE med billeder

Sker der fejl, så kontakt Jan, så han kan rette det. Jan.nielsen@sugro.dk

Mogens Dall, Dansk Landbrugs repræsentant i Hjortegruppe Sønderjylland:

Mogens fortalte lidt om Hjortegrupperne.

Der er 9 regionale grupper.

Hver gruppe består af:

1 fra Danmarks Jægerforbund (formand)

1 fra landbrug

1 fra skovbrug

1 fra Danmarks Naturfredningsforening/Dyrenes beskyttelse

Grupperne indstiller til den Nationale Hjortegruppe, der så indstiller til Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet, indstiller så til ministeren.

Hjortegruppe Sønderjylland har valgt at indstille SAMME jagttid på dåvildt i hele deres område.

Dermed er indstillet for vores område:

Dåkalv, då og spidshjort: 1/11 - 31/1

Dåhjort større end spidshjort: 1/12 - 31/12

Styregruppen finder det bekymrende at dåhjort større end spidshjort får så lang jagttid, dette holdt op i mod at vi havde indstille 1 uges jagttid!

Det er nu op til ministeren, og vi har jo set, at han ikke lytter til Vildtforvaltningsrådet!

Ole Bundgaard Røgeriet Egtved, Behandling af vildtet EFTER skuddet:

Røgeriet Egtved behandler hovedsageligt klovbærende vildt. Jægeren kan komme med sit vildt og få det behandlet. Ud over at får vildtet parteret og findelt, kan man få det røget, lavet i spegepølser, grillpølser, sylte mm.

Efter skuddet: Vigtigt at af bløde dyret så hurtigt som muligt.

Stikke i halsen eller skære halsen over.

Vildt skal forlægges hurtigt, ofte er det slæbt hen over jord mm.

I terrænet: Ikke skære mere end nødvendigt. Evt. kun tage mave og tarme ud. Stik hul i mellemgulvet, så blodet kan løbe ud fra brysthulen.

Brække dyret færdig hjemme, hænge det op i bagbenene, så blod ikke løber til mørbrad og køller.

Lad skindet blive på dyret, indtil det forlægges, rundskære ved endetarm og krog tarmen, ikke åbne låsen, det ødelægger inderlåret.

Listesav er god til at save i vildt (små tænder), kan fås med rustfri klinge.

Hjemme: Flække brystben og tag hjerte, lunge, lever ud.

Sørg for at blodet løber fremad, ikke mod mørbrad og køller.

Aldrig ”spule” vildt. Hvis forurenet, så skylle med rindende vand. SKAL hænge imens.

Problem med lange anstandsjagter, vildtet ligge for længe med mave/tarm. Giver afsmag til kødet. Evt. holde ”op brække” pauser.

PAS PÅ: 2 bid fra en hund, kan ødelægge en dyrekølle.

Ofte 20 kg kød der skal fjernes på et stk. kronvildt, der er skudt på ”bladet”. Bedre at skyde lige bag boven.

Hårdt ladet kugle kan presse blodet helt op i halsen på dyret, hvis det skydes på bladet.

Maveskud/rygskud/kølleskud: Forlægge hurtigt, blodet trækker ud i kødet.

Et sprængt lårben, kan ødelægge hele køllen.

Bov/hals/ribben: God til ”produktionskød”: Pølser/sylte/spegepølser.

Spegepølser: Tilsætte rygspæk fra gris. Fedt fra klovbærende vildt er ikke egnet. Ca. 10 % spæk tilsættes.

Kronvildtkød: 6-7 % fedt. (Filet 3 % fedt)

Selvom brunsthjort ikke lugter, er den ”udtørret” i kødet. Ingen fedt. (Brunsthjort: 3 % fedt)

Kødet til spegepølser mm. Skal indeholde skært kød, ellers bliver det trævlet og senet (hvis der f.eks. kun bruges slag mm)

Stinkende brunsthjort. Filet og kølle kan KOLD ryges, ikke varmryges.

Resten i spegepølser.

Stegeprøve af inderlår, for at afgøre om den lugter af brunst.

Spegepølser kan holdes 1 år på frys.

Ole holdt et inspirerende indlæg, der fastholdt forsamlingens interesse

Således husket:

Anette Sejer Sørensen, referent.

Seneste kommentarer

25.10 | 07:08

Kan kortet over nedlagt vildt sendes i pdf, så det kan printes ud?

07.02 | 19:19

Hej Henrik. Tak for indberetning, jeg har sendt mail til dig med placering på kort. Jan

02.02 | 09:27

tapsøre statskov
nedlagt 1 då og 1 kalv december 21

Del siden