Hjortelaug Kolding er et frivilligt laug som har til formål at samle alle jægere og lodsejer. Dette for i fællesskab at arbejde på udbredelse af dåvildt og kronvildt, samt værne om en etisk rigtig afskydning.