Foto fra fælles vildparade ved Ødis hallen, november 2017.

Hjortelaug Kolding er et frivilligt laug som har til formål at samle alle jægere og lodsejer. Dette for i fællesskab at arbejde på udbredelse af dåvildt og kronvildt, samt værne om en etisk rigtig afskydning. Området er beliggende i hele Kolding kommune, og den nordlige del af Haderslev kommune.

Du kan indbetette hjortevildt via 'Kontakt' øverste højre hjørne af siden. 

Følg os på Facebook