Nedlagt hjortevildt

Oversigt over nedlagt hjortevildt i Hjortelaug Kolding. Dette opdateres løbende efterhånden som det indberettes. 

 

Geografisk område

Her kan du se hvilket geografisk område Hjortelaug Kolding dækker.